قحطی بیش از 5 میلیون کودک یمنی را تهدید می‌کند
مجلس وزرای انکشاف دهات، زراعت و انرژی و آب را استجواب کرد
وزیر مهاجرین: هیچ مهاجر افغان از این پس به گونه اجباری از ترکیه اخراج نمی‌شود
پرونده زندانیان دوباره بررسی می‌شود/ دستگاه مدیریتی محابس باید انسان محور شوند
11 قمارباز در نیمروز به بازداشتگاه فرستاده شدند
حکومت خواستار همکاری علمای دینی برای حفاظت از محیط زیست شد
رئیس شهرسازی هرات: ساخت و ساز خودسر نکنید
نی:‌ در حکومت وحدت ملی در هر سال 13 خبرنگار کشته شده است
کاروان‌های مسلح کابل؛ قهرمان ملی را دوباره ترور نکنید
امسال مراسم گرامی‌داشت از سالروز شهادت قهرمان ملی متفاوت‌تر خواهد بود
پربازدیدترین