یک زخمی انفجار حمله بر خبرنگاران در بلخ جان باخت
طالبان پروان کمک‌های بشردوستانه را هزینه ساخت مساجد می‌کنند
طالبان به مردم دایکندی: تجلیل از نو روز ممنوع است
رهبر طالبان کشت چرس را ممنوع کرد
معاون سیاسی طالبان با شماری از متنفذین اهل تشیع دیدار کرد
رییس الوزرای گروه طالبان سنگ تهداب یک مسجد را در ارگ گذاشت
معاون سیاسی گروه طالبان با والی کابل دیدار کرد
سه خبرنگار به طور مشترک جایزه خبرنگار سال افغانستان را دریافت کردند
طالبان پروسه‌ای محصول گمرکی موتر‌های بی اسناد را تمدید کردند
طالبان پنج نفر را در پکتیا شلاق زدند
خواندنی
پربازدیدترین