صادرات غیر نفتی ایران به ۵۰ میلیارد دالر رسید
یک کارخانه تولید سیروم در کابل افتتاح شد
دولت استرالیا 8 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد
سرپرست وزارت معادن و پترولیم گروه طالبان با رئیس شرکت افچین دیدار کرد
حذف دالر از مبادلات تجاری میان چین و قرغیزستان
نهادهای کمک رسان در دو سال برای 700 هزار نفر در افغانستان اشتغال زایی کرده‌اند
یک تاجر چینی خواهان راه اندازی کارخانه‌ی ساخت چارجر تلفن در افغانستان است
یک میلیون مادر در افغانستان به دلیل کاهش بودجه از کمک‌ها محروم خواهند شد
گروه طالبان تعرفه‌های اموال وارداتی را بلند می‌برند
برای کمک به افغانستان در زمستان پیش‌رو به یک میلیارد دالر نیاز است
پربازدیدترین