وزارت معادن: بیش از ۲۰۰ ساحه معدن کوچک و بزرگ در ۱۶ ولایت کشور تثبیت شده است
عواید شرکت هوایی آریانا به 3.4 میلیون دالر رسیده‌است
ذخایر خالص ارزی افغانستان 400 میلیون دالر افزایش یافته است
رحمانی: این‌بار بودجه را رد نمی‌کنیم
اداره ملی تنظیم آب: 190 پروژه توسعه منابع آبی تکمیل شده‌است
غوریانی: 40 تعهد از 84 تعهد تجارت جهانی در افغانستان عملی شده‌است
نزدیک به 3 هزار فامیل از برنامه دسترخوان ملی مستفید شده‌اند
بانک توسعه اسلامی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان را بررسی می‌کند
رئیس جمهور: وزارت مالیه در بخش تفتیش به متخصصین نیاز دارد تا از فرار عواید جلوگیری شود
پربازدیدترین