وزارت مالیه: 50 هزار شرکت تجاری از تمدید جواز محروم می‌شوند
فعالان مدنی تابوت نمادین محصولات زراعتی را دفن کردند
طرح جدید قانون تنظیم آب به مجلس نمایندگان معرفی شد
وزیر زراعت: برخی تاجران میوه خارجی را در سردخانه‌ها نگهداری می‌کنند
گزارش تازه مک: روند داوطلبی قراردادهای معادن پیچیده و زمان‌گیر است
رییس جمهور خواهان کاهش مصارف وزارت‌های دفاع و داخله شد
سیگار: بیش از 11 میلیارد دالر به صندوق بازسازی افغانستان کمک شده است
غنی: برای افزایش صادارت کیفیت محصولات مطابق معیارهای جهانی عیار گردد
یکی از کمیسیون‌های مجلس در برابر طرح بهسازی دشت برچی قرار دارد
جاپان بیش از 7 میلیون دالر در بخش سواد آموزی به افغانستان کمک کرد
پربازدیدترین