مقام‌های افغانستان و ایران بر تطبیق پروژه‌های مشترک اقتصادی تاکید کردند
مجلس پرداخت‌های وزارت صحت را تا پایان بررسی‌های فساد متوقف کرد
عواید جمع‌آوری شده در سال جاری مالی به 127 میلیارد و 203 میلیون افغانی رسید
نشست مشورتی وزارت مالیه با مردم بامیان؛ اولویت‌های مردم شامل طرح بودجه می‌شود
غنی با نماینده خاص ملل متحد و سفرای اتحادیه اروپا و بریتانیا دیدار کرد
رئیس جمهور: باید انسجام کلی در تطبیق برنامه‌های انکشافی به وجود آید
بانک جهانی کمک 100 میلیون دالری به دولت افغانستان را تصویب کرد
حکومت صندوق قرضه‌دهی به تشبثات جدید و کوچک را ایجاد می‌کند
یک مارکیت زنانه در ولایت بدخشان ساخته شد
قرارداد احداث 1400 واحد مسکونی پروژه نیله‌باغ با یک شرکت چینی امضا شد
پربازدیدترین