بیش از 18 میلیون تن در افغانستان با خطر گرسنگی شدید مواجه است
می‌توانید کار کنید وگرنه نباید ارزش افغانی صدمه ببیند
صرافان اعتصاب سراسری کردند
بودجه سال 1401 از سوی ملاهبت الله تایید شد
سنگ تهداب اولین پارک صنعتی در میدان وردک گذاشته شد
هند معافیت محصولات افغانستان را تمدید کرد
ایران به 20 سرمایه‌گذار افغانستان تابعیت داد
وزارت مالیه: معافیت جرایم مالیاتی تمدید شد
ریاست مهاجرین برای 2700 خانواده نیازمند مواد غذایی توزیع کرد
دومین محموله کمکی پاکستان به بلخ رسید
پربازدیدترین