سرپرست وزارت صنعت و تجارت گروه طالبان از بندر ترکمن‌باشی بازدید نمود
اوچا: 87 میلیون دالر کمک درخواست شده برای افغانستان تامین شده است
فقر، بیکاری و سوء تغذیه در افغانستان افزایش یافته است
بانک مرکزی طالبان 16 میلیون دالر را به فروش می‌رساند
بریتانیا 1.3 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد
طالبان: روزانه 1350 تُن نفت از حوزه آمودریا استخراج می‌شود
سازمان جهانی‌غذا برای کمک به افغانستان 760 میلیون دالر بودجه درخواست کرد
ادعای طالبان: سطح استخراج نفت حوزه آمو دریا افزایش یافته است
طالبان به ارزش 8 میلیارد افغانی پروژه‌های مختلف را منظور کردند
طالبان بیش از 887 قیراط زمرد پنجشیر را فروختند
پربازدیدترین