نمایندگان به حذف ثبت دارایی اقارب مقام‌های عالی رتبه دولتی از قانون رای مثبت دادند
بندر گوادر پاکستان به عنوان منطقه آزاد تجاری شناخته شد
ولیعهد سعودی با وعده کمک 15میلیارد دالری به پاکستان می‌رود
وزارت زراعت: میزان صادرات جلغوزه افغانستان می‌تواند به یک میلیارد دالر در سال برسد
مجلس: حکومت از قاچاق چوب کنر به خارج کشور جلوگیری کند
چین 2 میلیارد دالر کمک اقتصادی در اختیار پاکستان قرار داد
چین دو میلیارد دالر به پاکستان کمک می‌کند
وزارت انرژی و آب: تا دو سال دیگر تمام ولایات کشور به شبکه ملی برق وصل می‌شوند
قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی از سوی مجلس سنا تایید شد
بودجه ملی سال مالی 1398 از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد
پربازدیدترین