دولت افغانستان تلاش دارد تا شرکت‌های هوایی از فهرست سیاه اتحادیه اروپا خارج شود
سمپوزیم بین‌المللی انکشاف معدن مس عینک و حفظ آثار باستانی آن در کابل برگزار شد
سرمایه‌گذاری خارجی در پاکستان 59 درصد کاهش یافته است
با بسته ماندن فضای پاکستان، افغانستان دو مسیر جدید پروازی ایجاد کرد
بانک جهانی، پاکستان را ملزم به پرداخت 6 میلیارد دالر غرامت کرد
افغانستان و قزاقستان خواهان افزایش مبادلات تجاری شدند
سرمایه‌گذاری در معادن کوچک به شرکت‌های داخلی اختصاص یافت
افزایش نرخ دالر پای رییس بانک مرکزی را به مجلس سنا کشاند
هالند در بخش ساخت بندهای آب‌گردان با افغانستان همکاری می‌کند
اخاذی از شرکت‌های ترانسپوتی؛ جمع‌آوری عواید ترانسپورتی الکترونیکی شود
پربازدیدترین