سازمان ملل برای پایداری سیستم صحی افغانستان 45 میلیون دالر کمک می‌کند
افغانستان از کمک‌های سالانه صندوق بین المللی پول محروم شد
دولت چک 75 میلیون کرون کمک به افغانستان را تصویب کرد
طالبان در وزارت مالیه 7 رئیس جدید مطابق برنامه NTA مقرر کردند
صندوق بین‌المللی پول نسبت به کمبود دالر در بانک‌های افغانستان هشدار داد
طالبان از پاکستان خواست به هواپیماهای افغان اجازه نشست دهد
فرانسه کمک بشری به افغانستان را 100 میلیون یورو افزایش می‌دهد
بانک مرکزی: تمامی معاملات به پولی افغانی انجام شود
طالبان 12.3 میلیون دالر پول دریافتی را به بانک مرکزی تحویل داد
اتحادیه اروپا 100 میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند
پربازدیدترین