وزارت زراعت: نزدیک به 2500 تُن عسل در سال گذشته تولید شده است
نمایندگان: وزارت مالیه با صدور یک مکتوب مصوبه مجلس را ملغا قرار داده است
رییس جمهور: خط آهن شیرخان بندر- قندوز به سرمایه‌گذاری تاجیکستان احداث می‌شود
کار فاز دوم بند کجکی بزودی به اکمال خواهد رسید
بند کمال خان امروز افتتاح می‌شود
پاکستان تا میرانشاه به موترهای باربری افغانستان اجازه ورود داد
وزارت دفاع ملی 600 هزار خریطه سیروم مکس به وزارت صحت کمک کرد 
جلسه شورای عالی اقتصادی؛ 414 میلیون دالر روی 4 پروژه سرمایه‌گذاری می‌شود
دومین محموله واکسین کرونا به افغانستان رسید
وزارت مالیه: ابعاد حقوقی شاخص‌های بسته 400 میلیون دالری بانک جهانی نهایی شد
پربازدیدترین