اسرائیل به تیم مذاکره کننده خود در قطر دستور بازگشت داد
طالبان: شهادت‌ها و قربانی‌های مردم فلسطین مقدمه پیروزی آنها است
گروه طالبان: حمایت از مردم فلسطین افتخار بزرگ ما است
پاکستان: طالبان برای رفع تهدیدهای تی‌تی‌پی تضمین‌های خاصی داده‌اند
دادگاه بین‌المللی کیفری به کشتار هزاره‌ها در افغانستان رسیدگی کند
طالبان: دیگر هیچ کسی به طرف ما با چشم حقارت نگاه کرده نمی‌تواند
طالبان نتواسته سیاست مناسب برای دسترسی به منابع مالی جهانی ایجاد کنند
تیراندازی در هرات؛ 6 نفر به شمول دو عالم دینی شیعه کشته شدند
فایق خواستار ایجاد میکانیزم مشروط برای اجرای توصیه‌های سینیرلی اوغلو شد
دادگاه عالی پاکستان رسیدگی به دادخواست توقف اخراج مهاجران افغانستان را آغاز کرد
خواندنی
پربازدیدترین