امریکا تجهیزات نظامی استفاده شده خود را به نیروهای امنیتی افغان تحویل دهد
کابینه چهارشنبه معرفی می‌شود؛ نمایندگان به خاطر منافع شخصی نامزد وزرا را مهمانی می‌کنند
سید حسن پکتیاوال: اگر طالبان به خواست‌های غیرمنطقی‌شان تاکید کنند فرصت صلح از بین می‌رود
شورای عالی مصالحۀ ملی: افزایش خشونت‌ها روند مذاکرات صلح را تحت تاثیر قرار می‌دهد
نماینده ویژه آلمان با هیات طالبان در قطر دیدار کرد
از غیر حاضری تا پرخاشگری؛ مواد انضباطی تطیبق و حاضری الکترونیکی شود
رئیس جمهور در مراسم تشیع جنازه قربانیان سقوط دو هلیکوپتر ارتش شرکت کرد
گلبدین حکمتیار فردا به پاکستان می‌رود
رئیس جمهور: حکومتداری محلی نیاز به اصلاحات دارد
سفارت‌های خارجی در کابل به محل دوکانداری تبدیل شده‌اند
خواندنی
پربازدیدترین