یک تن در پیوند به قاچاق آثار عتیقه بازداشت شد
17 تن در پیوند به سرقت و قاچاق انسان از ولایات مختلف بازداشت شدند
یک تن از دست آدم ربایان نجات داده شد 
برشنا از کشته شدن 7 کارمند این شرکت در انفجار هفته گذشته خبر داد
یک کودکی بلخی از دست آدم ربایان آزاد شد
یک چرخبال نظامی پاکستان سقوط کرد
یک گروه 7 نفری از سارقان بازداشت شدند
در انفجار مسجد وزیر اکبرخان نزدیک به 50 تن کشته و زخمی شدند
پنج نفر در درگیری میان دو خانواده در لغمان کشته شدند
سه تن ازکمیشن‌کاران پاسپورت بازداشت شدند
پربازدیدترین