د احزابو فعالیت ته ځکه اجازه نشته چې همدوی افغانستان تجزیه کړی وو
له ملګرو ملتونو سره د ثبت شویو افغان کډوالو د نیولو لړۍ ودروۍ
سوله د امریکا او سیمې د ځینو هېوادونو ګډه ډرامه ده، غواړي د مجاهدینو دور تکرار کړي
سږ کال پر افغان ځواکونو ۴۹ نفوذي بریدونه شوي دي
لوستل کېدونکي
تر ټولو ډېر لیدل شوي