طالبان یک داکتر زن را به ریاست زایشگاه ملالی انتصاب کردند

12 دلو 1400 ساعت 10:28

حکومت سرپرست طالبان برای اولین بار یک داکتر زن را به ریاست زایشگاه ملالی در کابل انتصاب کرده است.


حکومت سرپرست طالبان برای اولین بار یک داکتر زن را به ریاست زایشگاه ملالی در کابل انتصاب کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ داکتر ملالی فیضی به تازه گی از سوی وزارت صحت عامه طالبان به عنوان رییس شفاخانه و زایشگاه ملالی در شهر کابل مقرر شده است.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این اولین باری است که یک زن به مدیریت یک شفاخانه دولتی گماشته شده است.

تقرر این داکتر زن به ریاست زایشگاه ملالی از سوی افراد طالبان به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی بازتاب یافته است.

داکتر ملالی فیضی در سال 1374 از دانشگاه علوم طبی کابل فارغ شده و در یک و نیم دهۀ گذشته در شفاخانه‌ها و موسسات متعدد، به ویژه در بخش‌های تخصصی صحت طفل و مادر کار کرده است.

خبرگزاری جمهور- کابل


کد مطلب: 147356

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/147356/

جمهور
  https://www.jomhornews.com